Werkervaring

Relevante werkervaring:

*december 2019- heden: gedragswetenschapper A, orthopedagoog-generalist bij Via Almata (gesloten jeugdzorg/ Jeugdzorg Plus), kleinschalige jongensgroep Abel Tasman, diagnostiek en behandeling, werkbegeleider van een OG-in opleiding.

* Zomer 2008 – heden: Elevare. Vanuit Elevare begeleid ik vooral gezinnen, maar word ik ook regelmatig ingekocht voor ondersteuningstrajecten of om les te geven of te trainen (voor meer info: zie ‘lezingen’). O.a. april-juni 2017 bij stichting MATE voor de methodiekbeschrijving en als interim gedragswetenschapper. Momenteel werk ik veel samen met Bosleven.

* augustus 2017 – november 2019: senior gedragsdeskundige Humanitas-DMH. Op de gezinslocatie de Reling te Barendrecht, en de locaties Vrijheidsakker, Concertweg en de Donge.

Betrokken geweest bij de Pleegzorg-academie en het landelijk pleegzorgpanel.

* Eind 2004 – tot zomer 2008: Basic Trust (o.a. video-interactiebegeleiding gespecialiseerd in adoptie- en gehechtheidproblematiek)

* 1998 – 31 juli 2017: Bureau Jeugdzorg, gedragswetenschapper Toegang, per 1 januari 2015 overgegaan in jeugdondersteuningsteam JOT.
Gestart als crisispleegzorgbegeleider en daarna maatschappelijk werker Toegang Bureau Jeugdzorg. 24uurs-Bereikbaarheidsdiensten bij crisis. Gedragswetenschapper geweest van het Dordtse team schoolmaatschappelijk werkers, implementatie van SMW met video in de klas. Daarnaast o.a. trainen van hulpverleners in de methodiek Kort Ambulant en mede-ontwikkelaar van Zeer Kort Ambulant (5 gesprekken). Ontwikkelaar  van videohometraining-kort (max. 5x). Ontwikkelaar van o.a. groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders (de club van Kameleonnetjes) en aansluitende ouderavonden. Ontwikkelaar van een aangepaste SoVa-training afgeleid van Petje af voor Puk. Deelname PST psychosociaal team met kinderartsen A. Schweitzerziekenhuis.
Op inhoudelijk niveau begeleiden van het team maatschappelijk werkers bij indicatiestellingen en casemanagement. Psychodiagnostisch-en intelligentieonderzoek bij kinderen en jeugdigen. Zorgtafeloverleg.
Sinds 1-1-2015 is mijn baan bij BJZ overgegaan in het JOT jeugdondersteuningsteam op Goeree-Overflakkee (vanuit FlexusJeugdplein), met taken rondom het eindbesluit van een beschikking, diagnostiek, kortdurende gezinsbehandelingen en ondersteunen van de maatschappelijk werkers en psychologen binnen de basisteams.

* 1989 – 1998: 9 jaar jeugdhulpverlening; groepsleider kindertehuis voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (Horizon: Rijnhove en Bergse Bos).

*  Daarvoor werkzaam op kinderdagverblijven o.a.  personeelskinderdagverblijf Sophia Kinderziekenhuis en kinderdagverblijf Nijntje in Schiedam en op peuterspeelzalen (o.a. Alphen a.d. Rijn) en buurthuisjongerenwerker. Als videohometrainer bij Hulp aan Huis (Den Haag) etc.