Opleiding

Geregistreerd Post-universitair NVO orthopedagoog-generalist / BIG-geregistreerd, SKJ postmaster orthopedagoog (post-universitair), Systeemtherapeut in opleiding (NVRG)

Eerder:

 • theorie verpleegkundige in-service Dijkzigt ziekenhuis (theorie en stages)
 • HBO-J (jeugdwelzijnswerk/ SPH)
 • Universiteit Leiden, orthopedagogiek (NVO/ SKJ orthopedagoog-basis)
 • Videohometrainer (SPIN/ AIT)
 • VIB gespecialiseerd in gehechtheidproblematiek (Basic Trust-methode)
 • Aantekening diagnostiek NVO
 • Trainer Kort Ambulant en Zeer Kort Ambulant

En allerlei nascholingen, o.a. binnen het individuele traject voor NVO Orthopedagoog-generalist/ BIG/ post-master SKJ en systeemtherapeut:

 • Signs of Safety – Veilig Thuis (BJZ, 2014)
 • Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jongeren en systemen (5 dg 2015, GITP-PAO Utrecht)
 • Basiscursus Elementen van Theraplay & MIM – level 1 (4 dagen, april 2015 RINO Utrecht)
 •  Samenwerken aan Veiligheid binnen de behandelcontext, voor orthopedagogen (2 dagen, naar S.o.S, FlexusJeugdplein 2015 Rotterdam)
 • Jongeren en middelengebruik (5 dagen juni-juli 2015 Rino Zuid – Eindhoven)
 • Handelingsgericht onderzoek bij kinderen en jongeren met (hoog)begaafdheid met of zonder kenmerken van Austisme spectrum stoornis (15-1 en 29-1-2016, Agnes Burger, Eindhoven Virenze)
 • Kindermishandeling en seksueel misbruik in migrantengezinnen (12-3-2016 Jeugdzorgacademie, Utrecht)
 • Kinder- en jeugdrecht in kort bestek – met de nieuwe Jeugdwet (18-3 en 1-4-2016 GITP-PAO, Rotterdam)
 • Basiscursus Cognitieve gedragstherapie kinderen, jongeren en gezinnen (17 dagen zomer 2015 tot zomer 2016 GITP-PAO –Virenze Leiden)
 • Webinar: CGT bij obesitas (2016 GITP-PAO)
 • Autismespectrumstoornissen bij kinderen en volwassenen – diagnostiek en behandeling (20 juni en 4-7-2016 KINGnascholing, Amsterdam)
 • Basiscursus systeemtherapie, Jeugdzorgacademie Stek (10 dagen sept2016-jan2017 Jeugdzorgacademie, Stek R’dam)
 • Persoonlijkheid van kinderen en opvoedingsgedrag ( 8-11 en 22-11-2016 GITP-PAO Den Bosch)
 • Neurodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen (30-11 en 14-12-2016 en 18-1-2017 Kingnascholing Amsterdam)
 • Trauma en handelen in de jeugdhulp 12+, 2 dagen dec2016-jan2017 (Jeugdzorgacademie bij FlexusJeugdPlein R’dam)
 • vervolgtraining Signs of Safety (VeiligSamenBouwen) en Sociale Netwerk Versterking (SNS), 4 dagen januari-februari 2017
 • Morele dilemma’s in de jeugdzorg en onderwijs (mei 2017. jeugdzorgacademie)
 • Gezinsdiagnostiek, 3 dagen sept-okt 2017 (Kingnascholing)
 • Multiproblemgezinnen, 3 dagen okt 2017 (Kingnascholing)
 • EMDR en systeemtherapie, 3 dagen feb 2018 (Kingnascholing)
 • Herkennen van en behandelmogelijkheden van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking, 23 maart 2018 (RINO groep)
 • Online seminars 2017-2018: van DSM-IV naar DSM-V/ autisme en emotieregulatie/ observeren als diagnostisch middel/ taalontwikkeling en – stoornissen/ somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten/ stress singaleren en interveniëren/ CGT bij obesitas/ (richtlijn) problematische gehechtheid.
 • LACCS (mei’18-jan’19, de Geeter en Munsterman) voor EVB/ MVB.
 • studiedag Horses, healthcare and science (24 aug. CHIO R’dam)
 • studiedag angst en trauma (LVB) (sept ’19)
 • verdiepingscursus systeemtherapie (12 dagen sept ’19-feb’20)
 • Supervisietraject systeemtherapie bij Wilco Kroon Leerhuis ZHZ (mei’20-juli’21)
 • Specialistische cursus Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen in de systeemtherapie (6 dagen jan-mrt ’21, Leerhuis ZHZ/ Euthopia)
 • Specialistische cursus systeemtherapie (nov’21-feb’22 Marissink)
 • EMDR kinderen en jongeren (feb-mei ’22, Den Dolder)