Wat doet een orthopedagoog-generalist en overige informatie

KvK-nummer: 20148256AGB-codes: zorgverlener AGB-code 94103846 (9417) en onderneming AGB-code 94063720.

Wat doet een orthopedagoog-generalist?

https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/60b23ece-2ca8-01ae-7371-d7d0624a1f31/a2ec2d62-33b8-4d65-8089-0655336ee243/BCP-OG_maart2020.pdf

https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/7926-1/848362_NVO_Drieluik_OG_Orthopedagoog_Digitaal.pdf

Beroepscompetentieprofiel Orthopedagoog-generalist https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/60b23ece-2ca8-01ae-7371-d7d0624a1f31/a2ec2d62-33b8-4d65-8089-0655336ee243/BCP-OG_maart2020.pdf

En binnen de gehandicaptensector: http://86.95.73.173/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/NVO-NIP_Competentieprofiel_ZMVB.pdf

Informatie over registraties bij NVO

https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/7374-1/NVO_Informatiefolder_Registraties_2017_def.pdf

Klacht- en tuchtrecht NVO (zie ook ‘evt.klachten’ op mijn eigen website)

Beroepscode NVO https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/60b23ece-2ca8-01ae-7371-d7d0624a1f31/981ce335-61eb-45e6-ba0b-22c655023cf0/NVO%20Beroepscode%20editie%20sept%202021%20%28interactieve%20pdf%29.pdf

2017_NVO_tuchtrecht_webversie

skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht