Hulpvormen

Ik behandel vaak kinderen, jongeren of gezinnen op creatieve manier en/ of in de buitenlucht (soms met inzet van paarden) omdat deze manier van therapie soms nog wél ingang krijgt waar het niet gelukt is binnen een formele vergaderkamer in een instellingspand. De therapie is hetzelfde, alleen de setting is anders. Ik bied:

-Kortdurende, activerende hulpverlening
-Videohometraining/ video-interactiebegeleiding
-Oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie
-Diagnostiek
-Consult per telefoon, Skype of e-mail
-Trainingen, voorlichtingen, cursussen, individuele begeleiding/ ondersteuning

Aan:
*Ouders en baby, kind of jongere
*Ouders (ook pleegouders/adoptieouders) en andere familieleden
*Jongeren (pubers, adolescenten)
*Hulpverleners, groepsleiders, leerkrachten
*Studenten
*Overige belangstellenden

Ik ben opgeleid en maak gebruik van middelen vanuit de oplossingsgerichte therapie, elementen van Theraplay (level 1), Kort Ambulant (competentiegericht werken), Signs of Safety/ Veilig Thuis, Videohometraining, VIB Basic Trust-methode, bewegingsoefeningen zoals in Sherbourne en SI met Plezier uit de Pas, ASCT, Schemagerichte benadering (SGB), basiscursus Cognitieve gedragstherapie bij gezinnen/ jongeren en kinderen, systeemtherapie (ST-lio), etc.

Ik werk graag met materialen als boeken, videofilmpjes, kaarten, flappen, thuiswerkopdrachten, werkboeken en dergelijke, maar ook met inzet van de fijne paarden van Bosleven of de natuur.