Lezingen/Artikelen

* Universiteit Leiden, gastcolleges aan studenten, 2008-2012
* Yoi Dordrecht, voorlichtingen en vervolgtrainingen aan hulpverleners, ouders/ opvoeders 2009-2010
* enkele basisscholen en voortgezet onderwijs (Spijkenisse, Fijnaart, Dordrecht), voorlichtingen aan leerkrachten 2010-2011
* voorlichting aan gedragswetenschapper+ groepsleiding, MKD Roosendaal, 2010
* voorlichting aan een team groepsleiding van Kentalis, 2011
* voorlichting aan een WEP, groep orthopedagogen, 2011
* medelezer/commentator Wijzer over Hechting CED-Groep 2012

Door mij geschreven artikelen (onder Basic Trust) worden niet meer gepubliceerd, sinds ik niet meer onder Basic Trust werk. U kunt de artikelen vinden in de nieuwsbrieven van Basic Trust en een aantal edities van het kwartaalblad Lava-contact (voor adoptieouders).

2012 en 2013 heeft mijn eigen praktijk wat trainingen betreft tijdelijk stil gestaan, (gezinsbegeleidingen zijn wel doorgegaan) i.v.m. de zorg voor onze eigen pleegkinderen.

In 2014-2015 heeft u mij kunnen tegenkomen vanuit het Landelijk Pleegzorg Panel en de Pleegzorg-Academie op verschillende plekken.

SCROLL naar beneden!

2015-2016-2017 stonden voor mij vooral in het teken van opleiding (tot orthopedagoog-generalist).

28-11-2016 en 1-12-2016: twee avonden voorlichting Gehechtheidproblematiek voor leerkrachten in opleiding; Hogeschool Rotterdam

20-3-2017: Met PleegzorgAcademie voorlichtingsavond aan pleegouders bij Juzt: ‘En mijn eigen kind dan?’

27-11-2017 en 7-12-2017 : twee avonden voorlichting Gehechtheidproblematiek voor leerkrachten in opleiding; Hogeschool Rotterdam

september-december 2020: docent van de module Vraaggericht werken vanuit systemisch perspectief in de opleiding tot OG (RINO-zuid).

oktober-december 2021: docent van de module Vraaggericht werken vanuit systemisch perspectief in de opleiding tot OG (RINO-zuid).